Quy trình xử lý khiếu nại

  • 04/07/2016
  • 250
Tem-2.4x2.4

Quy trình khiếu nại của khách hàng khi mua sản phẩm được thực hiện như sau:

- Người tiêu dùng mua sản phẩm tại đơn vị bán sản phẩm (X) 
- Trong vòng 10 năm kể từ lúc mua sản phẩm (hoặc ngay sau khi mua sản phẩm), người tiêu dùng tiến hành xác thực nguồn gốc sản phẩm đã mua (nếu như sản phẩm có dán tem xác thực). Trường hợp tra cứu sản phẩm đúng như thông tin đã ghi trên bao bì thì sản phẩm được xác thực. 
- Trường hợp tra cứu thông tin không đúng như thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, hoặc tem xác thực chưa qua sử dụng nhưng mã truy vấn đã bị tra cứu, Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp tới đường dây nóng 19006609 hoặc qua website theo hướng dẫn trên Tem Xác thực. Các thông tin liên quan sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.