Quy trình cung cấp dịch vụ

  • 04/07/2016
  • 250
Tem-2.4x2.4

Để được cấp phát sử dụng Tem xác thực cho các sản phẩm, Doanh nghiệp cần phải đăng ký trên hệ thống Xác thực VTrue, cung cấp các thông tin cần thiết và trải qua quá trình kiểm duyệt chặt chẽ.

Bước 1: Doanh nghiệp click vào ô "Đăng ký" trên website xacthuc.chinhphu.vn và cung cấp thông tin theo hướng dẫn, bao gồm:

o Tên công ty
o Mã số doanh nghiệp
o Thông tin liên hệ: địa chỉ, điện thoại, email
o Thông tin người đại diện trước pháp luật: Họ và tên, số CMND, điện thoại, địa chỉ
o Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 

Bước 2: Doanh nghiệp tiếp tục cung cấp các thông tin về sản phẩm cần Đăng ký xin cấp phát Tem xác thực, bao gồm:

o Tên sản phẩm
o Mã cấp phép sản xuất/Mã giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm (cùng các bản sao đi kèm)
o Ngày cấp phép: mặc định là ngày kích hoạt tem
o Xuất xứ sản phẩm
o Số lượng tem xin cấp phát
 

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ:

o Ban quản trị hệ thống dựa trên những thông tin do doanh nghiệp cung cấp, tiến hành kiểm tra theo những nghiệp vụ chuyên môn. 
o Nếu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp còn thiếu, không hợp lệ, ban quản trị sẽ gửi thông báo chi tiết và đề nghị doanh nghiệp bổ sung hoặc thông báo từ chối cấp phát Tem xác thực. 
o Nếu hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ, các thông tin cung cấp là chính xác và đạt tiêu chuẩn, ban quản trị sẽ tiến hành thông báo, hẹn lịch doanh nghiệp đến nhận bàn giao Tem xác thực, và chính thức kích hoạt hệ thống cho doanh nghiệp. 
o Bước xét duyệt hồ sơ sẽ được tiến hành không quá 48h kể từ khi nhận được đăng ký và các thông tin do doanh nghiệp cung cấp trên hệ thống.

Đăng ký sử dụng dịch vụ xác thực VTrue bảo vệ chính mình!