Một số mẫu tem Hệ thống xác thực điện tử VTrue

  • 04/07/2016
  • 250

 

Tem-1.8x2.4 Tem-20x4012 tính năng đặc biệt của VTrue:

o TN1: Tem có độ bám dính tốt lên các bề mặt chất liệu bao bì và chịu được trong môi trường điều kiện từ sản xuất đến sử dụng (VD: môi trường lạnh, ngâm nước đá,....)
o TN2: Tem có tính niêm phong.
o TN3: Đáp ứng dán tự động hoặc thủ công.
o TN4: Chi phí sử dụng thấp.
o TN5: Có tính bảo mật, chống giả cao.
o TN6: Có thể dễ dàng tra cứu và truy vết khi cần thiết.
o TN7: Cung cấp chi tiết thông tin về sản phẩm khi tra cứu.
o TN8: Đáp ứng công tác thống kê tự động, nhanh chóng.
o TN9: Đáp ứng công tác hậu kiểm.
o TN10: Tính duy nhất và không có khả năng sử dụng lại.
o TN11: Chủ động về công nghệ.
o TN12: Tính mở, có khả năng tích hợp với các công cụ quản lý khác của doanh nghiệp.  

Tem-2.4x2.4